Δράση Ανοιχτής Καινοτομίας: Confluence Challenge-Driving Innovation Together


Δράση Ανοιχτής Καινοτομίας: Confluence Challenge-Driving Innovation Together

Τα Κέντρα Ικανοτήτων Architectural Aluminium Academy και I4byDesign, αναζητούν καινοτόμες ομάδες από όλη την Ελλάδα, ικανές να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες προκλήσεις που θα θέσουν οι πολυεθνικές βιομηχανίες ALUMIL, ISOMAT και KLEEMANN. Οι ομάδες που θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας και καθοδήγησης από στελέχη των παραπάνω εταιρειών καθώς και από εξειδικευμένους συμβούλους, σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης διάρκειας τριών μηνών.

Στο τέλος της δράσης, η ομάδα που θα διακριθεί θα λάβει το βραβείο Confluence Excellence Award αξίας 15.000 €, ενώ θα υπάρξουν ακόμη τρία θεματικά βραβεία αξίας 5.000 € το καθένα.

Η δράση υποστηρίζεται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.
 
Οι ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Confluence Challenge – Driving Innovation Together, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 στον ιστότοπο της δράσης confluence-challenge.net.
 
Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου.
Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font