Απολογιστική εκδήλωση Προ Θερμοκοιτίδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Απολογιστική εκδήλωση Προ Θερμοκοιτίδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Απολογιστική εκδήλωση ενημέρωσης της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962, με Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Σουμπενιώτη, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:30 στο Αμφιθέατρο 2 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση απολογισμού θα παρουσιαστεί το ποσοστό επίτευξης στόχων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αλλά και η ουσιαστική προσφορά του προγράμματος στην τοπική κοινωνία, στην περιφερειακή οικονομία και βεβαίως στην επίτευξη του βασικότερου όλων των στόχων, ήτοι του στόχου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας

Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την απολογιστική εκδήλωση καθώς και τις δράσεις της Προ Θερμοκοιτίδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email preincubator@uom.edu.gr καθώς και στα τηλέφωνα 2310891702 και 2310891580.

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της απολογιστικής εκδήλωσης.

 
Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font