Διοργάνωση ετήσιου τεχνολογικού διαγωνισμού Datathon


Διοργάνωση ετήσιου τεχνολογικού διαγωνισμού Datathon

Στο πλαίσιο του μαθήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Επιστημονικά Υπεύθυνους τον Καθηγητή Ευθύμιο Ταμπούρη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Βεργίδη διοργανώνουν το διαγωνισμό Datathon την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 10.00-19.00 στα Εργαστήρια 234 και 334 του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πρόκειται για έναν φοιτητικό διαγωνισμό όπου κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, μέσω της αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων, θα ζητηθεί από τις ομάδες να αναπτύξουν σε πραγματικό χρόνο μια ιδέα ή και μια εφαρμογή. Ειδικότερα, την ημέρα του διαγωνισμού θα δοθούν σύνολα δεδομένων από ανοιχτές πύλες δεδομένων του δημοσίου τομέα και θα είναι στις εξής επεξεργάσιμες μορφές: API, xls, csv κ.α. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση.

 Οι κατηγορίες συμμετοχής είναι δύο:

1. Ομάδες που θα αναπτύξουν μια πρωτότυπη εφαρμογή

2. Ομάδες που θα παρουσιάσουν μια καινοτόμα ιδέα

Οι μεν θα την εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο, αναπτύσσοντας κώδικα και δημιουργώντας μια πρότυπη εφαρμογή, ενώ οι δε θα την παρουσιάσουν σε θεωρητικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της ιδέας με εργαλεία όπως mock-up screens, γραφήματα και wireframes. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφανθεί για το ποιες ιδέες ξεχώρισαν και θα απονείμει σχετικά βραβεία. Θα υπάρξουν νικητήριες ομάδες και στις δύο κατηγορίες.

Τα εργαστήρια διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για διοργάνωση του διαγωνισμού, ωστόσο οι ομάδες μπορούν να φέρουν και δικά τους Laptop.

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το inGov, το GR digiGov-innoHUB, το ΕΕΛΛΑΚ και το Κέντρο Ανοιχτών Τεχνολογιών ΑΠΘ.

Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, ακολουθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font