Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Γραμματείας της Ε.Η.Δ.Ε.


Ανακοινώνεται πως, λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η Γραμματεία της Ε.Η.Δ.Ε δεν θα λειτουργεί από την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024. Η πρωτοκόλληση και η διεκπεραίωση αιτημάτων, αποφάσεων κ.λπ. θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font