Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων προς την Ε.Η.Δ.Ε.


Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων προς την Ε.Η.Δ.Ε.


Για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΗΔΕ ορίζονται οι παρακάτω προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023/2024:

  • 2 Φεβρουαρίου 2024
  • 1 Μαρτίου 2024
  • 5 Απριλίου 2024
  • 17 Μαΐου 2024
  • 21 Ιουνίου 2024

Οι παραπάνω ημερομηνίες δεν αναφέρονται σε αιτήσεις που αφορούν χρηματοδοτούμενα έργα. 

Την περίοδο του καλοκαιριού, η Γραμματεία της Ε.Η.Δ.Ε δε θα λειτουργεί από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024. Η πρωτοκόλληση και η διεκπεραίωση αιτημάτων, αποφάσεων κλπ. θα πραγματοποιηθεί μετά την 26η Αυγούστου 2024.


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font