Απονομή Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων του "Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας" από την Προ Θερμοκοιτίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Απονομή Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων του
Στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962, με Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Σουμπενιώτη, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση απονομής βραβείων και τιμητικών διακρίσεων την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων "Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Κτίριο ΓΔ, 1ος Όροφος).
 
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα πεπραγμένα του προγράμματος και τα αποτελέσματα των κυριότερων δράσεων. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί απονομή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων στους συμμετέχοντες στο  «Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, και θα συμμετάσχουν μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,  σύμβουλοι επιχειρήσεων και στελέχη της αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη εκδήλωση καθώς και τις δράσεις της Προ Θερμοκοιτίδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο email preincubator@uom.edu.gr καθώς και στα τηλέφωνα 2310891702 και 2310891580.
 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
 
 
Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font