Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 12/19-3-2024)


Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 12/19-3-2024)

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(συνεδρίαση 12/19-3-2024)


Παρά τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν, το Νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, αποτελεί πλέον Νόμο του Κράτους. Η απαιτούμενη ειλικρινής και εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων της Πολιτείας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, δεν πραγματοποιήθηκε. Επί πλέον, με κατειλημμένα και στην ουσία κλειστά τα Πανεπιστήμια, κάθε διάλογος στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου κατέστη στην ουσία ανέφικτος. Διδάσκοντες, εργαζόμενοι και φοιτητές στερηθήκαμε την δυνατότητα συζήτησης και προβληματισμού, για έναν νόμο που αφορά το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μέχρι σήμερα:

  • Τονίσαμε κατ’ επανάληψη, τις οδυνηρές επιπτώσεις της κατάληψης στην ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία.
  • Αντιμετωπίσαμε τη διενέργεια των εξετάσεων με την αναγκαστική και κατ’ εξαίρεση επιλογή της εξ αποστάσεως εξεταστικής.
  • Εργαστήκαμε ως Διοίκηση αλλά και λειτουργήσαμε τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τηλεργασία, με διοικητικό και προσωπικό κόστος.
  • Δείξαμε, παρά την κάθετη διαφωνία μας, τη μεγαλύτερη δυνατή ανοχή σε ακραίες επιλογές, γιατί προτάξαμε το μακροχρόνιο συμφέρον του Ιδρύματος, τη διατήρηση της φήμης και τη λειτουργία του, ως σημείο αναφοράς.

Η λήξη της κατάληψης ήρθε ακριβώς την στιγμή που η συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εργασίας είχαν οδηγήσει την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου σε οριακή κατάσταση.

Με την επιστροφή μας στο ανοιχτό πλέον Πανεπιστήμιο και με υπέρτατο στόχο την διαφύλαξη του μακροχρόνιου κύρους του Ιδρύματος:

δηλώνουμε ότι η δια ζώσης διδασκαλία, αποτελεί την αποκλειστική πλέον επιλογή για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου και την πραγματοποίηση των εξετάσεων του Ιουνίου. Οιαδήποτε άλλη επιλογή είναι πλέον όχι μόνον μη επιθυμητή, αλλά και απολύτως αδύνατη.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font