Σύμβουλοι Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Σας γνωστοποιούμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στη συνεδρίαση της 13/9/2017 αποφάσισε τον ορισμό Συμβούλων Σπουδών  του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Οι Σύμβουλοι Σπουδών για το ακαδ. έτος 2017-2018 είναι οι εξής: Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Καρφάκης, Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Κύρτσου και Επίκ. Καθηγήτρια κ. Ρεβέκκα Χριστοπούλου.