Παραλαβή Πιστοποιητικών Μηχανογραφημένης Λογιστικής


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-06-09

Παραλαβή Πιστοποιητικών Μηχανογραφημένης Λογιστικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Σεμιναρίων Μηχανογραφημένης Λογιστικής

 

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τo σεμινάριo Μηχανογραφημένης Λογιστικής κατά το εαρινό εξάμηνο του 2017-2018  μπορούν να παραλαμβάνουν  τα πιστοποιητικά  από 4/6/2018 έως και 8/6/2018  από  τις  10.00 –12.00  από το γραφείο 313 (πύργος Δ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών .

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font