Εξεταστική Ιουνίου 2018


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-06-14

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 34/4.6.2018 έκτακτη
συνεδρίαση της Συγκλήτου
ομόφωνα αποφασίστηκε η διεξαγωγή των εξετάσεων κατά τις ημέρες των Πρυτανικών Εκλογών
στις 12 και 13 Ιουνίου 2018.