Εξεταστική Ιουνίου 2018


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-06-14

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 34/4.6.2018 έκτακτη
συνεδρίαση της Συγκλήτου
ομόφωνα αποφασίστηκε η διεξαγωγή των εξετάσεων κατά τις ημέρες των Πρυτανικών Εκλογών
στις 12 και 13 Ιουνίου 2018.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font