ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019


Ενημερώνουμε τους φοιτητές, που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για στέγαση, ότι χορηγήθηκε στέγαση στους παρακάτω φοιτητές. Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τον Κανονισμό Φοιτητικής Εστίας ( ΦΕΚ Τεύχος Β΄ αριθμ. 3191/30-11-2012).

Καλούνται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που είναι δικαιούχοι στέγασης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, στην Γραμματεία της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς (Λυκούδη 4-6 Ν.Κρήνη Καλαμαριά Θεσ/νίκης, Τηλ. Γραμματ.: 2310 441292, Fax:2310 449447, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο),προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της στέγασης, από Δευτέρα 15/10/2018 μέχρι και την Δευτέρα 22/10/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 9.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς είτε δι΄ εξουσιοδοτημένου προσώπου είτε με ταχυμεταφορά (courier). Ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font