ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-11-07

Προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη.

Διαβάστε την προκήρυξη [.pdf]

Αίτηση[.pdf]