Προκήρυξη του προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Πρακτική στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Προκήρυξη του προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Πρακτική στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Βασική Δράση 1 Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Πρακτική για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (βλ. αρχείο/downloads στο γκρι πλαίσιο πάνω δεξιά)