ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΔΕΣ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-09-20

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το νέο κύκλο σπουδών παρατείνεται μέχρι τηνΠαρασκευή, 20-09-2019