Διακήρυξη αρ. 3/2019 για την εκμίσθωση του χώρου του Βιβλιοπωλείου


Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (εφεξής Εταιρία) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 3/2019 δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και συνέχιση με προφορικές για την εκμίσθωση του βιβλιοπωλείου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Πανεπιστημίου, για δυο (2) χρόνια σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 300/19.07.2019 (Θέμα 1o) και 303/19.09.2019 (Θέμα 4o) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09/10/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00πμ., στα γραφεία της Εταιρίας (Κτίριο ΓΔ, όροφος 5ος, γραφείο 501) στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156, ΤΚ 546 36, και οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία της Εταιρίας κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ.: 2310 891671).

Η σχετική διακήρυξη βρίσκεται διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Θεοφάνης Καραγιώργος
Καθηγητής 

Λήψη Αρχείων / Downloads