ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Πληροφορούμε  τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του 1ου Κύκλου του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» ότι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 θα λάβει χώρα η εναρκτήρια εκδήλωση του Π.Μ.Σ. στις 17:00 μ μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου.   

Τα μαθήματα του Προγράμματος θα ξεκινήσουν την ίδια ημέρα μετά τις 18:00 μ.μ. λαμβάνοντας σχετικές οδηγίες/πληροφορίες από τους διδάσκοντες. 

Εκ της Διευθύνσεως του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης»