Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - Α΄Κύκλος 2019 - Παράταση


Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - Α΄Κύκλος 2019 - Παράταση

Σας ενημερώνουμε ότι,   στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2019,   η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για μετάταξή τους σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή τους για προσωρινή κάλυψη αναγκών παρατείνεται έως τις 24 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59.