Ανακοίνωση σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής


Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη, με θέμα "Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021"