Έναρξη και λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21


Tα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου διαρκούν από Δευτέρα 22/02/2021 έως Παρασκευή 4/06/2021 (13 εβδομάδες) (όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 17/8.2.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου).