Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Study in Greece: NAFSA 2021 Annual Conference & Expo


Ημερομηνία Έναρξης
2021-06-01 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-06-04 23:59:59

Διεθνή έκθεση εκπαίδευσης

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από την 1η έως τις 4 Ιουνίου 2021.


Ο σύνδεσμος (link) της έκθεσης είναι : 

https://www.nafsa.org/conferences/nafsa-2021