Επιστολή προς ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΙΕΠ για τα νέα "Προγράμματα Σπουδών 2021"


Εκ μέρους του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  των ελληνικών Α.Ε.Ι., σας επισυνάπτουμε επιστολή προς την κυρία Υπουργό Παιδείας, σχετικά με τα νέα "Προγράμματα Σπουδών 2021", την οποία κοινοποιούμε και σε άλλους σχετικούς φορείς.

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

https://www.aegean.gr/equality-committee

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font