Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική        Σας ενημερώνουμε ότι ο τρίτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική, ορίζεται από τις 26.07.2022 έως τις 15.09.2022. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

      Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ως τις 15.07.2022 αξιολογούνται και οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου 2022.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font