Πρόταση Σχεδίου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τον Υποψήφιο για τη θέση του Πρύτανη Καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη


Πρόταση Σχεδίου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τον Υποψήφιο για τη θέση του Πρύτανη Καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(παρ. 3α, άρθρο 11, ν. 4957/2022, Α ́ 141)

από τον υποψήφιο για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗ


(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο pdf).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font