«Ανοικτή ακρόαση για την παρουσίαση της υποψηφιότητας στο πλαίσιο της εκλογής Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων»


«Ανοικτή ακρόαση για την παρουσίαση της υποψηφιότητας στο πλαίσιο της εκλογής Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων»

Πρόσκληση σε «Ανοικτή ακρόαση για την παρουσίαση της υποψηφιότητας στο πλαίσιο της εκλογής Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων»

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο pdf).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font