Διήμερο Εκδηλώσεων Εκπαίδευσης και Επίδειξης για την υποστήριξη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με τη ΔΥΟΠΠ (Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την Εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου VOLUnteer, διοργανώνει διήμερη εκδήλωση, με αντικείμενο την υποστήριξη εθελοντών πολιτικής προστασίας, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2023.


Η εκδήλωση της πρώτης ημέρας (25/9/2023), η οποία αφορά σε Δράση εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης εθελοντών πολιτικής προστασίας (2ο χλμ Τριαδίου - Θέρμης, Τριάδι), και ώρα 18.00 έως 21.00.

Η δεύτερη εκδήλωση (26/9/2023), περιλαμβάνει επίδειξη εξοπλισμού του Προγράμματος VOLUnteerVOLUnteer, καθώς και παρουσίαση και βράβευση εθελοντικών ομάδων. Θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Παραμάνας στη Θέρμη, στις 19.30.

Σημειώνεται πως το έργο VOLUnteer αποσκοπεί στη δημιουργία ενός επιχειρησιακού διασυνοριακού δικτύου εθελοντών και φορέων πολιτικής προστασίας, για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στη διασυνοριακή περιοχή, δομημένου στη βάση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που περιλαμβάνει κοινές εκπαιδευτικές ενότητες και οδηγούς και καινοτόμα επιχειρησιακά εργαλεία τεχνολογίας. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, φορέας διοργάνωσης της εκδήλωσης, αποτελεί Δικαιούχο του έργου, όπως και η ΔΥΟΠΠ (επικεφαλής Δικαιούχος), ενώ το εταιρικό σχήμα, από την πλευρά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας συμπληρώνει ο φορέας PROTECTION AND RESCUE DIRECTORATEDIRECTORATE.


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation
Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020" και χρηματοδοτείται από πόρους ευρωπαϊκούς και των συμμετεχουσών χωρών.


Επισημαίνεται πως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και στις δύο εκδηλώσεις.

Επισυνάπτονται το σχετικό Δελτίο Τύπου και η πρόσκληση.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font