Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την κατάληψη του Πανεπιστημίου


Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την κατάληψη του Πανεπιστημίου

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Μετά την απόφαση της συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη συνέχιση της κατάληψης, οι εξετάσεις έως και την Τετάρτη 31/1/2024 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Για την εξεταστική περίοδο ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου αρ. 7/19.1.2024.

Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων να ενημερώσουν σχετικώς τους/τις φοιτητές/τριες και το σύνολο των διδασκόντων.

Καλούνται οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Διοικητικών Υπηρεσιών, αξιολογώντας κατά περίπτωση τις προτεραιότητες και τις προθεσμίες που αντιμετωπίζουν, να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, μέσω τηλεργασίας.

 

Από την Πρυτανεία

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font