Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την κατάληψη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την κατάληψη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Ενημερωθήκαμε για την απόφαση συνέλευσης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, να συνεχίσουν την κατάληψη στους χώρους του Ιδρύματος από την Πέμπτη 1/2 έως και την Τετάρτη 7/2/2024.

Για την εξεταστική περίοδο ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου αρ. 8/31.1.2024.

Καλούνται οι Γραμματείς των Τμημάτων να ενημερώσουν σχετικώς τους φοιτητές και τους πάσης φύσεως διδάσκοντες καθώς και το εμπλεκόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία προσωπικό.

Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Διοικητικών Υπηρεσιών καλούνται να υλοποιήσουν τις διατάξεις του ν. 4807/2021, σύμφωνα με το έγγραφο 571/30.1.2024 του ΥΠΑΙΘ, και την εγκύκλιο αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/222/οικ.1425/30.1.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, που επισυνάπτονται.

 

Από την Πρυτανεία

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font