Παραλαβή κωδικών ειδικών κατηγοριών


Σας ενημερώνουμε ότι οι κωδικοί των φοιτητών των ειδικών κατηγοριών είναι έτοιμοι.

Η παραλαβή τους γίνεται καθημερινά 11:30-13:00 από τη Γραμματεία του τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.