Παραλαβή κωδικών ειδικών κατηγοριών


Σας ενημερώνουμε ότι οι κωδικοί των φοιτητών των ειδικών κατηγοριών είναι έτοιμοι.

Η παραλαβή τους γίνεται καθημερινά 11:30-13:00 από τη Γραμματεία του τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font