Παραλαβή κωδικών-επιτυχόντων Κατατακτηρίων 2018-2019


Σας Ενημερώνουμε ότι είναι έτοιμοι οι κωδικοί των επιτυχόντων από τις Κατατακτήριες Εξετάσεις.

Η παραλαβή τους γίνεται καθημερινά από την Γραμματεία του Τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής: Αστυνομική Τατυτότητα.