Παραλαβή Κωδικών


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι προσωπικοί κωδικοί των φοιτητών:

1) Από Κατατακτήριες

2)Από Μετεγγραφή με το 5%

Η παραλαβή τους γίνεται από την γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 11.30-13.00,

αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.