ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2020-2021


Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου  στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/KA103 (2020-2021) ανακοινώνει την προκήρυξη κινητικότητας διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η συγκεκριμένη δράση του Προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Παράλληλα, επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Επίσης, επιτρέπει τον συνδυασμό περιόδου κινητικότητας για διδασκαλία και επιμόρφωση.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οδηγίες, το έντυπο της αίτησης και όλα τα σχετικά έγγραφα/δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus https://www.uom.gr/erasmus-office/kinhtikothta-didaktikoy-prosopikoy-gia-didaskalia-kai-epimorfosh

Περίοδος Αιτήσεων: 9/10/2020-30/11/2020

Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus Ζ 102, 1ος όροφος, Tηλ. 2310 891 223Για τη λήψη του κειμένου της προκήρυξης παρακαλούμε δείτε παρακάτω.