ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2020-2021


Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου  στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/KA103 (2020-2021) ανακοινώνει την προκήρυξη κινητικότητας διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η συγκεκριμένη δράση του Προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οδηγίες, το έντυπο της αίτησης και όλα τα σχετικά έγγραφα/δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus

https://www.uom.gr/erasmus-office/kinhtikothta-prosopikoy-gia-epimorfosh


Περίοδος Αιτήσεων: 9/10/2020-30/11/2020

Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus Ζ 102, 1ος όροφος, Tηλ. 2310 891 223Για τη λήψη του κειμένου της προκήρυξης παρακαλούμε δείτε παρακάτω.