Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ("MSc in Applied Informatics")


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-10

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 10/5/2021 ως 10/7/2021.

Αφίσα Π.Μ.Σ.

Ανακοίνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Πρόσκληση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική