Γραμματεία


 
Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ "Δίκαιο & Πληροφορική" (Γραφείο 220)   βρίσκεται  στο Γ΄ κτίριο, 2ος όροφος,  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τηλέφωνο: 2310 891654
email: mli@uom.edu.gr
ΥπηρεσίαΤηλέφωνοFaxEmail
Γραμματεία ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική2310-891654mli uom.gr
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font