Υπηρεσίες για Φοιτητές


Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές,

Στη διάρκεια των σπουδών σας λαμβάνετε πληροφόρηση για τις ποικίλες υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΔΠΜΣ και γενικά από το Πανεπιστήμιο για τον εμπλουτισμό και τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του ΔΠΜΣ και του πανεπιστημίου γενικότερα για τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Στο συνημμένο αρχείο pdf παρέχεται συγκεντρωμένη η σχετική πληροφόρηση.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font