Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει στο «Film Office» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει στο «Film Office» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του στο «Film Office». Πρόκειται για μια σύμπραξη με επικεφαλής την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία συμμετέχει και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με στόχο την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών στην Κεντρική Μακεδονία και την ενίσχυση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και των επαγγελματιών στην περιοχή.

Σχετικό συμφωνητικό υπέγραψε εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης, την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα σύμφωνα συνεργασίας με τα δύο Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης υπέγραψε από την πλευρά της Περιφέρειας ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ το ΑΠΘ εκπροσώπησε ο Πρύτανής του, καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Όπως προβλέπεται στα συμφωνητικά συνεργασίας, για την επίτευξη των στόχων του «Film Office», θα πραγματοποιηθούν κοινές δράσεις και συνέργειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ και με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Παρούσες στην τελετή υπογραφής των μνημονίων συνεργασίας ήταν επίσης οι Πρόεδροι των δύο συνεργαζόμενων τμημάτων, καθηγήτριες Ελευθερία Θανούλη από το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ και Φωτεινή Τσιμπιρίδου από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μετά το τέλος της τελετής υπογραφής της συμφωνίας, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δημήτριος Χανδράκης σημείωσε: «Το ΠΑΜΑΚ χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία, που έχει σκοπό να δημιουργήσει νέους θεσμούς και δομές που θα προσφέρουν στην πόλη μας, στην Περιφέρεια, αλλά και ευρύτερα. Χάρη σε αυτήν ενισχύεται ακόμη περισσότερο η συνεργασία των Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία και τους πολίτες. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει στην πρωτοβουλία μέσω του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ένα Τμήμα που αποτελεί «κόσμημα» για το πανεπιστήμιό μας. Θεωρώ ότι με τη συμμετοχή του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την πεποίθησή του στην καλλιέργεια της εξωστρέφειας, προς όφελος των φοιτητών του αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, κάτι που η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπηρετεί απόλυτα».