Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ 1882 τ. Β' / 16.4.2022)


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1η Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 1882 τ. Β' / 16.4.2022).

Επισημαίνεται ότι για τις δημόσιες υπηρεσίες ισχύει πλέον: "... η πλήρης λειτουργία με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου του προσωπικού...".

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font