Ενημέρωση φοιτητριών και φοιτητών για εθελοντική συμμετοχή στην έρευνα για την Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα


Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλούνται σε εθελοντική συμμετοχή στην έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα.

Σκοπός της έρευνας είναι να γίνει μία συλλογή απευθείας από τους φοιτητές και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για αυτό που επιθυμούν μέσα από την δυνατότητα έκδοσης μίας ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας καθώς και τις απόψεις σχετικά με την τρέχουσα χρήση των φοιτητικών καρτών. Η Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα (European Student Card) είναι ένα από τα δομικά στοιχεία (building blocks) της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (EuropeanStudentCardInitiative) που προωθείται από τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EAC).

Η έρευνα είναι εθελοντική και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 04/11/2022

The European Student Card is the result of a set of standards that establishes a common European identity for higher education students. It facilitates student status verification across Europe. The journey of the European Student Card began in 2016 as an EU-funded project giving students an easy access to services across Europe with no need to issue a new student card during their mobility. Since then, the European Student Card has been scaled-up to become a building block of the European Student Card Initiative.

This survey aims to understand your experience with the use and management of Student Cards, as well as to gather some insights into your knowledge and/or experience using the European Student Card.

We would appreciate if you could take the time to complete the following survey. It should take no more than 10 minutes of your time. This survey is voluntary, and your answers are completely anonymous and confidential: no personal data is collected, and the results will be analysed at an aggregated level.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/europeanstudentcardsurvey

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font