ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(βλ. επισυναπτόμενα αρχεία pdf και word)