ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(βλ. επισυναπτόμενα αρχεία pdf και word)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font