Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Στηρίζει τους Πληγέντες Φοιτητές


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Στηρίζει τους Πληγέντες Φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με συνείδηση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βιώνουν οι πληγέντες από το φαινόμενο Daniel, καλεί τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με τόπο καταγωγής τους νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, που χρειάζονται βοήθεια τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και σε επίπεδο στέγασης/σίτισης, να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες ως εξής:

Για την αδυναμία συμμετοχής τους στην εξεταστική Σεπτεμβρίου: Να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους μέσω e-mail, στο οποίο θα γνωστοποιούν σε ποια μαθήματα εκκρεμεί η εξέτασή τους λόγω αδυναμίας άφιξής τους στη Θεσσαλονίκη. Το e-mail θα συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του υποδείγματος. Στην έσχατη περίπτωση κατά την οποία η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι εφικτή, η επικοινωνία με τη Γραμματεία θα γίνεται τηλεφωνικά.       

- Οι γραμματείες των Τμημάτων, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους καθηγητές, θα μεριμνήσουν για την εξέταση των πληγέντων φοιτητών/φοιτητριών την εβδομάδα 25-29/9, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Για την ανάγκη στέγασης / σίτισης / προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης: Να επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου (merimna@uom.edu.gr, τηλ. 2310 891.268, 124, 319, 269) αποστέλλοντας συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση του υποδείγματος.

Η διαχείριση των αιτημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.


Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font