Εγγραφές Πρωτοετών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-10-18

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018-19

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Καλούνται οι επιτυχόντες / -ουσες με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  να προσέλθουν οι ίδιοι  / -ες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους) στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα.

 

Οι εγγραφές θα διενεργούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 

· ΔΕΥΤΕΡΑ  24/9/2018, ώρες 8:00-12:00. Επιτυχόντες / -ουσες με επώνυμο που αρχίζει από «Α» έως και «ΚΕ»

· ΤΡΙΤΗ 25/9/2018, ώρες 8:00-12:00. Επιτυχόντες / -ουσες με επώνυμο που αρχίζει από «ΚΙ» έως και «Π»

· ΤΕΤΑΡΤΗ 26/9/2018, ώρες 8:00-12:00. Επιτυχόντες / -ουσες με επώνυμο που αρχίζει από «Ρ» έως και «Ω»

 

Κατ’ εξαίρεση, όσοι / -ες  δεν προσέλθουν στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να προσέλθουν την Πέμπτη και Παρασκευή 27-28/9/2018, ώρες 8:00-14:00. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, η προθεσμία ορίζεται στις 17/10/2018.

 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων και ηλεκτρονικά εγγραφέντων στην εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι επιτυχόντες / -ουσες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους), προσερχόμενοι στη Γραμματεία, θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να καταθέτουν:

 

  1. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής,  υπογεγραμμένη, που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου,

(Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ως άνω αίτηση θα πρέπει επιπλέον να φέρει το γνήσιο της υπογραφής.)

  1. απλή ευκρινή φωτοτυπία  (και τις δυο όψεις) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
  2. τον  αριθμό  ΑΜΚΑ ( σε περίπτωση λάθους στην ηλεκτρονική εγγραφή)
  3. τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους  άρρενες φοιτητές (για τα πιστοποιητικά στρατολογίας)
  4. δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).

 

Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες / -ουσες, δύνανται να καταθέτουν από
17-28/9/2018 τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση :

 

 

 

 

 

 

Σημ.: Εφιστούμε την προσοχή των επιτυχόντων/ουσών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στην υποχρεωτική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή και δεν συμπληρώθηκε το ως άνω Δελτίο, οι επιτυχόντες/ούσες δύνανται να επανεισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να το συμπληρώσουν.

 

Μετά τις 8 Οκτωβρίου 2018, και αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων και η οριστικοποίηση της  εγγραφής, ο φοιτητής / -τρια θα παραλάβει είτε αυτοπροσώπως είτε στο e-mail του / της:

v      το όνομα χρήστη και

v τον κωδικό πρόσβασης για τις Ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην σωστή καταχώρηση του e-mail σας, στην αίτηση προεγγραφής, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή των παραπάνω στοιχείων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΑ.ΜΑΚ.

 

Ειδικά για εκείνους / -ες που παράλληλα με την αίτηση εγγραφής τους υπέβαλαν και αίτηση διαγραφής τους από άλλο Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η εγγραφή στο Τμήμα Ο.Ε. θα ολοκληρωθεί όταν :

 

  1. αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή αρχικής εγγραφής η βεβαίωση διαγραφής, ή
  2. προσκομισθεί από τον / την ίδιο / -α τον / την  ενδιαφερόμενο /- η.

 

 

 

Γραμματεία  Ο.Ε.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font