Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2018-2019


Eνόψει των Ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών αποφασίστηκε στην υπ' αριθμ. 29/10.5.2019 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Θέμα 6ο) η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2018- 19, και συγκεκριμένα της εβδομάδας αναπληρώσεων μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2018- 19, ως εξής:

Εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018- 19

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τρίτη 28/5/2019 έως Παρασκευή 31/5/2019

 

Ενημέρωση: Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων