Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών: «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή», στους Υπ. Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών: «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή», στους Υπ. Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συν. 19/15-04-2020) και η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συν. 288/24-4-2020) αποφάσισαν την προκήρυξη διαγωνισμού για την υποβολή ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή», με αφορμή την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (κωδικός resCom 81353), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή κ. Σ. Κατρανίδη.

Η ως άνω προκήρυξη απευθύνεται στους Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με προθεσμία υποβολής των εργασιών στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (proelke@uom.edu.gr)  έως τις 31/8/2020, σύμφωνα με τη σχετική συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών.


Επισυνάπτονται: η Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών και η Αίτηση για Ερευνητικές Εργασίες σε αρχείο word.

*Η ανακοίνωση για την Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών: «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή», έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο σύνδεσμο https://elke.uom.gr/2020/04/24/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1/