Μάθημα από κοινού πραγματοποίησαν το ΜΒΑ του πανεπιστήμιου Μακεδονίας και του University Of Roma Tre


Μάθημα από κοινού πραγματοποίησαν το ΜΒΑ του πανεπιστήμιου Μακεδονίας και του University Of Roma Tre

ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΜΒΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ UNIVERSITY OF ROMA TRE

Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία των καθηγητριών, Ροδούλας Τσιότσου (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και Maria Francesca Renzi (Department of Business Studies - University of Roma Tre) υλοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Στο πλαίσιο των διαλέξεων των Δημοσίων Σχέσεων του ΜΒΑ, η Καθηγήτρια, κα Τσιότσου πραγματοποίησε τη διάλεξη της με θέμα «Corporate/Brand Activism»  στους/ις φοιτητές/τριες του τμήματός της αλλά και του αντίστοιχου τμήματος της καθηγήτριας, κας Renzi του πανεπιστημίου της Ρώμης.

Εκτός από την κατανόηση της έννοιας Corporate/Brand Activism, των μορφών της και τα πολλά παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, οι φοιτητές/τριες των δύο τμημάτων είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους και να συνεργαστούν αναλύοντας και συζητώντας συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης. 

Λήψη Αρχείων / Downloads