1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης


1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης

1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης

7-8-9 Μαΐου 2021

Με την Υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο pdf με το Πρόγραμμα του Συνεδρίου).