ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ της ΚEE ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του ΣΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ της ΚEE ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του ΣΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο pdf).