Προκήρυξη της θέσης Διευθυντή στο Ε.Π.Ι. Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Προκήρυξη της θέσης Διευθυντή

στο Ε.Π.Ι. Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τετραετή θητεία

Επισυνάπτεται η Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας