Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)