Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επισυνάπτονται το σχετικό αρχείο pdf και η Αίτηση Υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.