Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Σ.Δ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος


Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Επισυνάπτονται, το σχετικό αρχείο pdf της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης και τα αρχεία word με τα Υποδείγματα των Αιτήσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font